Đại lý thuốc Phát TâmThôn 2 Chợ Quảng Tín, Huyện Đắk Rlap, Tỉnh Đăk Nông
Quầy Thuốc Ảnh NgaThôn 2, Quảng Tín, Huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đăk Nông
0912.224.836