QUẦY THUỐC THẮNG THỦY- 0915.334.398Số 26- TT04 Khu đô thị Ƭây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Nhà Thuốc Thanh Xuân 1Số 1 Nguyễn Chính Tân Mai-Hoàng Mai
0912.224.836