Nhà thuốc Yến Nhi170 u Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hiệu Thuốc Số 59272 Đường Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
0912.224.836